1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. Aangevraagde omgevingsvergunning is vergunningsvrij, Nieuw-Vennep, Puccinilaan 11, 2151GC, realiseren van een gevelwijziging, 06-06-2024, zaaknummer 039410958442, DSO-nummer 2024051000221.

Haarlemmermeer | bouwvergunning

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Aangevraagde omgevingsvergunning is vergunningsvrij, Nieuw-Vennep, Puccinilaan 11, 2151GC, realiseren van een gevelwijziging, 06-06-2024, zaaknummer 039410958442, DSO-nummer 2024051000221.

Wilt u de stukken inzien? Dat kan tot 6 weken na de verzenddatum. U kunt het besluit telefonisch opvragen via 0900 1852. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U moet dit binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit doen. In uw bezwaar moet het volgende staan: 1.uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; 2.de datum waarop u het bezwaar schrijft; 3.een omschrijving van dit besluit; 4.de reden waarom u bezwaar maakt; 5.uw handtekening. U kunt ook iemand machtigen om namens u bezwaar te maken. Uw gemachtigde moet dan een ondertekende verklaring met het bezwaar meesturen. Hieruit blijkt dat uw gemachtigde namens u het bezwaar mag sturen. U kunt dit digitaal of via de post versturen. Stuur uw bezwaar via https://haarlemmermeergemeente.nl/bezwaar-en-beroep. U heeft daarvoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Stuurt u het bezwaar liever via de post? Ons adres is: Gemeente Haarlemmermeer Team Juridische Zaken Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de rechter. U vraagt de rechter dan om een voorlopige beslissing te nemen. U kunt dit alleen vragen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt de voorlopige voorziening aan bij rechtbank in Haarlem. Op de website van de rechtbank leest u hoe u dit kunt doen. Ga hiervoor naar www.rechtspraak.nl.

Locatie: Puccinilaan, Nieuw-Vennep

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen