1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. GEMEENTEBLADHogere Grenswaarden, omgevingsvergunning Middelweg 173 Nieuw-Vennep

Haarlemmermeer | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADHogere Grenswaarden, omgevingsvergunning Middelweg 173 Nieuw-Vennep

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een nieuw woonzorgcentrum, als uitbreiding van de woonzorglocatie Stichting Het tweede huis op het adres Middelweg 173 te Nieuw-Vennep. Voor deze omgevingsvergunning moeten hogere grenswaarden wegverkeerslawaai worden vastgesteld, omdat de geluidbelasting door de provinciale weg N207 op de gevels van het te realiseren woonzorgcentrum hoger is dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Deze is namelijk maximaal 51dB.Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer hebben voor de bovengenoemde bouwmogelijkheid hogere grenswaarden vastgesteld.U kunt de stukken inzien1.bij deze bekendmaking op officielebekendmakingen.nl, onder ‘Bekijk Documenten’. 2.Op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.De inzageperiode begint op 30 mei en duurt zes weken. Belanghebbenden kunnen een beroep instellen op het besluit hogere grenswaarden Een belanghebbende kan gedurende zes weken na deze bekendmaking beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient te worden toegezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of digitaal via het digitale loket (link) van de Raad van State. Digitaal is alleen voor burgers.Juridische grondslagArtikel 110a van de Wet geluidhinder

Locatie: Middelweg, Nieuw-Vennep

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen