1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. GEMEENTEBLADOntwerp – Hogere Grenswaarden, omgevingsvergunning IJweg 1435 Nieuw-Vennep

Haarlemmermeer | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADOntwerp - Hogere Grenswaarden, omgevingsvergunning IJweg 1435 Nieuw-Vennep

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van vijf woonblokken op het adres IJweg 1435 (Elisabeth Hoeve) te Nieuw-Vennep. Voor deze omgevingsvergunning moeten hogere grenswaarden wegverkeerslawaai worden vastgesteld, omdat de geluidbelasting door de Noordelijke Randweg op de gevels van de woonblokken hoger is dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Deze bedraagt namelijk maximaal 50 dB.Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer hebben voor de bovengenoemde bouwmogelijkheid ontwerp-hogere grenswaarden vastgesteld.U kunt de stukken inzien1.bij deze bekendmaking op officielebekendmakingen.nl, onder ‘Bekijk Documenten’. 2.Op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.De inzageperiode begint op 11 april en duurt zes weken. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Dat moet binnen de genoemde inzageperiode. Het kan op de volgende manieren:Digitaal: stuur een email met als bijlage uw zienswijze (ondertekend) naar info@haarlemmermeer.nl.Schriftelijk: stuur een brief aan burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer t.a.v. de clustermanager Ruimte, Economie en Duurzaamheid, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.Mondeling: op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.Juridische grondslagArtikel 110a van de Wet geluidhinder

Locatie: IJweg, Nieuw-Vennep

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen