1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. GEMEENTEBLADOntwerp – Hogere Grenswaarden, omgevingsvergunning Middelweg 173 Nieuw-Vennep

Haarlemmermeer | Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADOntwerp - Hogere Grenswaarden, omgevingsvergunning Middelweg 173 Nieuw-Vennep

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een nieuw woonzorgcentrum, als uitbreiding van de woonzorglocatie Stichting Het tweede huis op het adres Middelweg 173 te Nieuw-Vennep. Voor deze omgevingsvergunning moeten hogere grenswaarden wegverkeerslawaai worden vastgesteld, omdat de geluidbelasting door de provinciale weg N207 op de gevels van het te realiseren woonzorgcentrum hoger is dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Deze is namelijk maximaal 51dB.Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer hebben voor de bovengenoemde bouwmogelijkheid ontwerp-hogere grenswaarden vastgesteld.U kunt de stukken inzien1.bij deze bekendmaking op officielebekendmakingen.nl, onder ‘Bekijk Documenten’. 2.Op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.De inzageperiode begint op 28 februari en duurt zes weken. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Dat moet binnen de genoemde inzageperiode. Het kan op de volgende manieren:Digitaal: stuur een email met als bijlage uw zienswijze (ondertekend) naar info@haarlemmermeer.nl. Schriftelijk: stuur een brief aan burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer t.a.v. de clustermanager Ruimte, Economie en Duurzaamheid, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.Mondeling: op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.Juridische grondslagArtikel 110a van de Wet geluidhinder

Locatie: Middelweg, Nieuw-Vennep

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen