1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbesluit – Hoofdweg 1266, Nieuw-Vennep – het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoor, werkruimten, showroom en restaurant

Haarlemmermeer | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleidRuimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADOntwerpbesluit - Hoofdweg 1266, Nieuw-Vennep - het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoor, werkruimten, showroom en restaurant

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage heeft gelegd.De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning betreft het voornemen tot het oprichten van een bedrijfsgebouw met kantoor, werkruimten, een showroom en een restaurant. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen is afgegeven door de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer. Aanvrager: Kverneland Group Nieuw-Vennep B.V. Zaaknummer: 11379591 Inzage De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij de gemeente Haarlemmermeer, gemeentekantoor Beukenhorst, Taurusavenue 100 te Hoofddorp (op afspraak via 0900-1852).ZienswijzenBinnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (inclusief de daarvan deel uitmakende ontwerpverklaring van geen bedenkingen) naar voren brengen via dit webformulier. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam.Heeft u een vraag over deze zaak of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.Naar aanleiding van recente uitspraken van de rechter wijzen wij op het volgende: Als u belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u ook beroep instellen als u geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking. Het indienen van een zienswijze is wel aan te bevelen, zodat wij uw zienswijze kunnen betrekken bij de definitieve beschikking. Als u geen belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u alleen beroep instellen tegen de uiteindelijke beschikking als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking. Tegen de verklaring van geen bedenkingen als zodanig is geen rechtstreeks beroep mogelijk. De inhoud van deze beschikking wordt verwerkt in de omgevingsvergunning, waartegen reeds beroep open staat.Alle stukken inzien? Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen