1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbesluit – Luzernestraat 42, Nieuw-Vennep – Handelsonderneming Bakker B.V. – het wijzigen van de opslag van niet gevaarlijke stoffen

Haarlemmermeer | Natuur en milieu | Organisatie en beleidNatuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADOntwerpbesluit - Luzernestraat 42, Nieuw-Vennep - Handelsonderneming Bakker B.V. - het wijzigen van de opslag van niet gevaarlijke stoffen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het veranderen van de aan de Luzernestraat 42 te Nieuw-Vennep gelegen inrichting van Handelsonderneming Bakker B.V. De verandering betreft de opslag van ca. 15 ton kartonnen verpakkingsmateriaal op pallets in de opslag voor gevaarlijke stoffen. Tevens worden er voorschriften van de omgevingsvergunning van 13 mei 2016 (kenmerk 127497) geactualiseerd omdat gebleken is dat deze tot onduidelijkheden kunnen leiden. Zaaknummer: 10959774 Inzage De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij de gemeente Haarlemmermeer, gemeentekantoor Beukenhorst, Taurusavenue 100 te Hoofddorp (op afspraak via 0900-1852).ZienswijzenBinnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via dit webformulier. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam.Heeft u een vraag over deze zaak of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.Naar aanleiding van recente uitspraken van de rechter wijzen wij op het volgende: Als u belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u ook beroep instellen als u geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking. Het indienen van een zienswijze is wel aan te bevelen, zodat wij uw zienswijze kunnen betrekken bij de definitieve beschikking. Als u geen belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u alleen beroep instellen tegen de uiteindelijke beschikking als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking.Alle stukken inzien? Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen