1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan Nieuw-Vennep IJweg 1762 en hogere waardenbesluit

Haarlemmermeer | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan Nieuw-Vennep IJweg 1762 en hogere waardenbesluit

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken het volgende bekend:1.de gemeenteraad heeft op 29 februari 2024 het bestemmingsplan Nieuw-Vennep IJweg 1762 vastgesteld.De gemeenteraad heeft ook besloten geen exploitatieplan vast te stellen. Het plan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGnwvijweg1762-C001. Er zijn geen zienswijzen ingediend.1.Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer heeft op 9 februari 2024 het bijbehorende hogere waardenbesluit vastgesteld.Het bestemmingsplan gaat over de locatie IJweg 1762 te Nieuw-VennepHet plan maakt een woonzorgcentrum met maximaal 40 zorgeenheden in Nieuw-Vennep mogelijk. Wij besluiten geen milieueffectrapportage voor deze ontwikkeling op te stellen.Het bestemmingsplan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Wel is het stikstofonderzoek geactualiseerd.Het besluit hogere waarden is nodig vanwege het geluidVoor (een deel van) de woningen is een hogere grenswaarde voor geluid nodig. De geluidsbelasting door de N207 is hoger dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hogere waarden zijn nodig voor de westgevel van het noordelijk bouwblok en de zuidgevels van het zuidelijk bouwblok binnen het bestemmingsplan IJweg 1762 te Nieuw-Vennep. De hogere waarden zijn respectievelijk 49 dB en 51 dB.U kunt de stukken inzien1.Op het omgevingsloket via regels-op-de-kaart. Hier vindt u het bestemmingsplan met bijbehorende stukken. Het besluit hogere waarde is bijlage 9.2.Op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.De terinzageligging begint op 14 maart 2024 en duurt zes weken. Een belanghebbende kan beroep instellen Dat moet binnen de beroepstermijn van zes weken. Die loopt vanaf 15 maart 2024 en duurt 6 weken.Dat kan als volgt:1.per brief naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 2.digitaal via het digitale loket (link) van de Raad van State. Dit is alleen voor burgers. Voor het instellen van beroep moet griffierecht betaald worden.Iemand die beroep instelt kan om een voorlopige voorziening vragenHet instellen van beroep voorkomt niet dat het bestemmingsplan in werking treedt. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kunnen degenen die beroep hebben ingesteld, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daar moet griffierecht voor betaald worden.Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijnDit is niet het geval als er binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Wanneer het plan dan wel in werking treedt hangt dan af van de uitspraak van de Raad van State.Het besluit hogere waarde treedt in werking op 14 maart 2024.Juridische achtergrondDe besluiten zijn genomen op grond van artikel 3.1 en 6.12 Wet ruimtelijke ordening en art. 76 en 110a Wet geluidhinder.

Locatie: IJweg, Nieuw-Vennep

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen