1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. GEMEENTEBLADVergunning Verleend – Oosterdreef 15, Nieuw -Vennep – het aanleggen van een in-/uitrit

Haarlemmermeer | Natuur en milieu | Organisatie en beleidRuimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVergunning Verleend - Oosterdreef 15, Nieuw -Vennep - het aanleggen van een in-/uitrit

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer bekend dat een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van rechtswege is verleend.Het betreft een vergunning (van rechtswege) voor het aanleggen van een in-/uitrit op de locatie Oosterdreef 15, kadastraal bekend onder perceelnummer 4319, sectie M, gemeente Haarlemmermeer, Nieuw-Vennep. Datum besluit: 2 februari 2023 Aanvrager: Riverbridge I B.V Zaaknummer: 11335303Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.BezwaarAls u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. afdeling Inkoop & Juridische Zaken, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Of digitaal via https://haarlemmermeergemeente.nl/bezwaar-en-beroep. U heeft daarvoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.De inwerkingtreding van de vergunning van rechtswege wordt opgeschort totdat de hierboven genoemde termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Indien bezwaar is gemaakt tegen de vergunning, kan hier geen gebruik van worden gemaakt totdat op dit bezwaarschrift is beslist.Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de genoemde datum van het besluit.Alle stukken inzien? Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen