1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. GEMEENTEBLADVerleende omgevingsvergunning (flitsvergunning), Nieuw-Vennep, Marketentster 3, 2152 LW, realiseren van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning, verzenddatum 21-06-2023, zaaknummer 7881324, olonummer 7879131.

Haarlemmermeer | Bestuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVerleende omgevingsvergunning (flitsvergunning), Nieuw-Vennep, Marketentster 3, 2152 LW, realiseren van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning, verzenddatum 21-06-2023, zaaknummer 7881324, olonummer 7879131.

Wilt u de stukken inzien? Dat kan tot 6 weken na de publicatiedatum. U kunt het besluit opvragen op onze website: https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/aanvraag-bouwarchief.Bent u het niet eens met dit besluit?Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U moet dit binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit doen. In uw bezwaar moet het volgende staan:1.uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;2.de datum waarop u het bezwaar schrijft;3.een omschrijving van dit besluit;4.de reden waarom u bezwaar maakt;5.uw handtekening.U kunt ook iemand machtigen om namens u bezwaar te maken. Uw gemachtigde moet dan een ondertekende verklaring met het bezwaar meesturen. Hieruit blijkt dat uw gemachtigde namens u het bezwaar mag sturen.U kunt dit digitaal of via de post versturen. Stuur uw bezwaar via https://haarlemmermeergemeente.nl/bezwaar-en-beroep. U heeft daarvoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Stuurt u het bezwaar liever via de post? Ons adres is:Gemeente HaarlemmermeerTeam Juridische ZakenPostbus 2502130 AG HoofddorpKunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten?Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de rechter. U vraagt de rechter dan om een voorlopige beslissing te nemen. U kunt dit alleen vragen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt de voorlopige voorziening aan bij rechtbank in Haarlem. Op de website van de rechtbank leest u hoe u dit kunt doen. Ga hiervoor naar www.rechtspraak.nl.

Locatie: Marketentster, Nieuw-Vennep

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen