1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. PROVINCIAAL BLADHerzien ontwerpbesluit – Luzernesraat 124, Nieuw-Vennep – Koolhaas Recycling – het ambtshalve wijzigen van de vergunning

Noord-Holland | Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

PROVINCIAAL BLADHerzien ontwerpbesluit - Luzernesraat 124, Nieuw-Vennep - Koolhaas Recycling - het ambtshalve wijzigen van de vergunning

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.Op 9 september 2021 heeft er een ontwerpbeschikking gedurende zes weken ter inzage gelegd. Naar aanleiding van zienswijzen en nieuwe inzichten is de beschikking dusdanig gewijzigd, dat deze in huidige vorm opnieuw als ontwerp ter inzage wordt gelegd.De herziene ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het ambtshalve actualiseren van de voorschriften van de oprichtingsvergunning van 26 juni 2007 (kenmerk 2007-33964) van de inrichting van A.H. Koolhaas & Zn. Recycling B.V gelegen aan Luzernesraat 124 te Nieuw-Vennep. Het betreft ambtshalve actualisatie op basis van het op 28 december 2017 vastgestelde Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3) en de vastgestelde eerste eerste en tweede wijziging van het LAP3. Tevens vindt actualisatie plaats op basis van het Activiteitenbesluit en de BBT-conclusies (beste beschikbare technieken).In dit kader worden er nieuwe voorschriften aan de vergunning verbonden, worden er voorschriften ingetrokken en komen er voorschriften van de vergunning van rechtswege te vervallen.Zaaknummer: 10159626Inzage De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij:-provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440);- gemeente Haarlemmermeer, gemeentekantoor Beukenhorst, Taurusavenue 100 te Hoofddorp (op afspraak via 0900-1852). ZienswijzeBinnen de inzagetermijn kan een belanghebbende zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via dit webformulier. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507EA, Zaandam.Heeft u een vraag over deze zaak of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.Naar aanleiding van recente uitspraken van de rechter wijzen wij op het volgende: Als u belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u ook beroep instellen als u geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking. Het indienen van een zienswijze is wel aan te bevelen, zodat wij uw zienswijze kunnen betrekken bij de definitieve beschikking. Als u geen belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u alleen beroep instellen tegen de uiteindelijke beschikking als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking.Alle stukken inzien? Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Locatie: Luzernestraat, Nieuw-Vennep

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen