1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. PROVINCIAAL BLADOntwerpbesluit – Hoofdweg 1278, Nieuw Vennep – Waeles Nederland B.V. – Intrekking milieuvergunning Waeles Nederland B.V.

Noord-Holland | Natuur en milieu | Organisatie en beleidNatuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

PROVINCIAAL BLADOntwerpbesluit - Hoofdweg 1278, Nieuw Vennep - Waeles Nederland B.V. - Intrekking milieuvergunning Waeles Nederland B.V.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.De ontwerpbeschikking betreft het voornemen om op verzoek van Riverbridge I b.v. (voormalig Waeles Nederland B.V.) de vergunning van 30 juni 2004 (kenmerk 2003-49650), en de daarna afgegeven omgevingsvergunningen, van Waeles Nederland B.V., voor de locatie Hoofdweg 1278 te Nieuw Vennep, in te trekken. De reden van de intrekking is dat Waeles Nederland B.V. door faillissement haar bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt en de locatie met bedrijfspanden zijn overgenomen door Riverbridge I b.v. Zaaknummer: 12185269 InzageDe ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage op loket.odnzkg.nl, onder bekendmakingen en bij: -provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440); - gemeente Haarlemmermeer, gemeentekantoor Beukenhorst, Taurusavenue 100 te Hoofddorp (op afspraak via 0900-1852).ZienswijzenBinnen de inzagetermijn kan een belanghebbende zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via dit webformulier. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507EA, Zaandam.Heeft u een vraag over deze zaak of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.Naar aanleiding van recente uitspraken van de rechter wijzen wij op het volgende: Als u belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u ook beroep instellen als u geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking. Het indienen van een zienswijze is wel aan te bevelen, zodat wij uw zienswijze kunnen betrekken bij de definitieve beschikking. Als u geen belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u alleen beroep instellen tegen de uiteindelijke beschikking als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking.Alle stukken inzien? Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen