1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. Vergunning Omgevingswet verleend – Elemastraat 31 – 43, Nieuw Vennep- kappen 2 bomen

Haarlemmermeer | kapvergunning

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Vergunning Omgevingswet verleend - Elemastraat 31 - 43, Nieuw Vennep- kappen 2 bomen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt bekend dat zij een besluit heeft genomen. Onderwerp: het kappen van 2 bomen Aanvrager: Smit Groenadvies B.V. Zaaknummer: 12628526 DSO nummer: 2024022100936 Uitkomst besluit: verlenen Datum besluit: 07-05-2024 Bezwaar in te dienen voor: 19-06-2024 Namens: Gemeente Haarlemmermeer Wilt u de gepubliceerde documenten behorende bij deze bekendmaking in zien klik dan hier. Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen. Bezwaar Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Haarlemmermeer, Team Juridische Zaken, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. U kunt ook digitaal uw bezwaarschrift indienen via www.haarlemmermeergemeente.nl. U heeft daarvoor DigiD of eHerkenning nodig. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via de website www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief). De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de genoemde datum van het besluit.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen