1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. Verleende omgevingsvergunning, Nieuw-Vennep, Smedenweg 38, 2151 DC, plaatsen van een dakopbouw aan de achtergevel van de woning verzenddatum 08-05-2024, zaaknummer 039410449888, DSO nummer 2024022000411.

Haarlemmermeer | bouwvergunning

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Verleende omgevingsvergunning, Nieuw-Vennep, Smedenweg 38, 2151 DC, plaatsen van een dakopbouw aan de achtergevel van de woning verzenddatum 08-05-2024, zaaknummer 039410449888, DSO nummer 2024022000411.

Bezwaar maken ? Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u ons een bezwaar sturen. U doet dit binnen 6 weken na de dag van verzenddatum. Zet in uw bezwaar: 1.een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; 2.het kenmerk van deze brief; 3.de reden waarom u bezwaar maakt tegen het besluit; 4.uw naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres; 5.de datum waarop u het bezwaar schrijft; 6.uw handtekening. U kunt kiezen of u het bezwaar verstuurt via de website of per post. De website die u gebruikt om uw bezwaar te versturen is https://haarlemmermeergemeente.nl/bezwaar-en-beroep. U heeft hiervoor DigiD nodig. Stuurt u uw bezwaar liever per post? Het adres daarvoor is: Gemeente Haarlemmermeer Team Juridische Zaken Postbus 250 2130 AG Hoofddorp U kunt namens iemand anders bezwaar maken Stuur dan een brief mee waarin staat dat u namens iemand anders bezwaar maakt. Die persoon zet haar of zijn handtekening onder die brief. Kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank in Haarlem. U vraagt de rechter dan om een voorlopige beslissing te nemen. Dat kan alleen als u ons een bezwaar heeft gestuurd. Op de website www.rechtspraak.nl staat hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Locatie: Smedenweg, Nieuw-Vennep

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen