1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. WATERSCHAPSBLADPublicatie aanvraag maatwerkbesluit 2024-006077 kabelwerkzaamheden ter plaatse van Rijnlanderweg 1663 te Nieuw-Vennep

Hoogheemraadschap van Rijnland | Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

WATERSCHAPSBLADPublicatie aanvraag maatwerkbesluit 2024-006077 kabelwerkzaamheden ter plaatse van Rijnlanderweg 1663 te Nieuw-Vennep

Het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: Rijnland) heeft een aanvraag voor een maatwerkbesluit voor een wateractiviteit ontvangen. Het maatwerkbesluit is aangevraagd voor kabelwerkzaamheden ter plaatse van Rijnlanderweg 1663 te Nieuw-Vennep.Waarom publiceert Rijnland dit bericht?Een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit wordt bij Rijnland aangevraagd om toestemming te krijgen om activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld:1.in of nabij oppervlaktewater (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer, sloot, gracht of zee);2.bij een waterkering (bijvoorbeeld een dijk, kademuur, sluis of dam); of 3.die invloed hebben op het grondwater.Met dit bericht laat Rijnland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.Wanneer neemt Rijnland een besluit over de aanvraag van de vergunning?Rijnland heeft de aanvraag voor een vergunning ontvangen op 28 maart 2024. Als de vergunning wordt verleend, publiceert Rijnland een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen. U kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van het team Vergunningverlening via telefoonnummer 071-306 34 94 of e-mailadres vergunningen@rijnland.net.

Locatie: Rijnlanderweg, Nieuw-Vennep

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen