1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Nieuw-Vennep IJweg 1762 en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage

Haarlemmermeer | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Nieuw-Vennep IJweg 1762 en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken het volgende bekend:1.het ontwerpbestemmingsplan Nieuw-Vennep IJweg 1762 met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGnwvijweg1762-B001 en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden liggen ter inzage. Het plan gaat over de locatie IJweg 1762 te Nieuw-VennepHet plan maakt een woonzorgcentrum met maximaal 40 zorgeenheden in Nieuw-Vennep mogelijk. Wij besluiten geen milieueffectrapportage voor deze ontwikkeling op te stellen.Het besluit hogere waarden is nodig vanwege het geluidVoor (een deel van) de woningen is een hogere grenswaarde voor geluid nodig. De geluidsbelasting door de N207 is hoger dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hogere waarden zijn nodig voor de westgevel van het noordelijk bouwblok en de zuidgevels van het zuidelijk bouwblok binnen het bestemmingsplan IJweg 1762 te Nieuw-Vennep. De voorgenomen hogere waarden zijn respectievelijk 49 dB en 51 dB. U kunt de stukken inzien1.Op www.ruimtelijkeplannen.nl (link). Het ontwerpbesluit hogere waarden is bijlage 9.2.Op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.De inzageperiode begint op 4 oktober 2023 en duurt zes weken. Iedereen kan een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan Dat moet binnen de genoemde inzageperiode. Het kan op de volgende manieren:1.Digitaal: vul het formulier (link) in op de website van gemeente Haarlemmermeer. Dit werkt met DigiD of eHerkenning. Het kan niet per e-mail.2.Schriftelijk: stuur een brief aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Zet de naam van het bestemmingsplan in de brief.3.Mondeling: op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.Alleen belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Dat moet binnen de genoemde inzageperiode. Het kan op de volgende manieren:1.Digitaal: stuur een email met als bijlage uw zienswijze (ondertekend) naar info@haarlemmermeer.nl.2.Schriftelijk: stuur een brief aan burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer t.a.v. de clustermanager Ruimte, Economie en Duurzaamheid, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.3.Mondeling: op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

Locatie: IJweg, Nieuw-Vennep

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen